28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมย้อนรอยศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อชาวไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทย โดยมีพระชนมพรรษา 70 พรรษา

นอกจากนี้ยังเป็นวันหยุดยาวประจำเดือนกรกฎาคมที่ต่อกัน 4 วันอีกด้วย 

เตรียมศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประชาชนชาวไทย จะมีอะไรบ้างอ่านต่อได้เลยที่นี่ อ่านประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. พระองค์ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ปัจจุบันมีพระชนมพรรษา 70 พรรษา

พระองค์ทรงมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระเชษฐภคินี และทรงมีพระขนิษฐภคินีสองพระองค์ คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วชิราลงกรณ” ทรงตั้งจากคำว่า “วชิระ” ซึ่งเป็นพระนามฉายาขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กำลังออกผนวชอยู่ ผนวกกับคำว่า “อลงกรณ์” ที่มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรหรืออสนีบาต” จากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 4 พรรษา ก็ทรงเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 – 2513 ก็ทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

หลังจากนั้น พระองค์ได้ศึกษาวิชาทหารต่อในประเทศออสเตรเลีย และทรงศึกษาในระดับเตรียมทหารที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ จนถึงปี พ.ศ. 2514

ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เข้าศึกษาการทหารระดับชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน ในกรุงแคนเบอร์ราโดยสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทั้งยังได้รับถวายสัญญาบัตรจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน และปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์

เมื่อทรงพระราชดำเนินกลับยังประเทศไทย พระองค์ทรงรับราชการทหาร และในปี พ.ศ. 2520 ทรงศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รัชกาลที่ 10 ทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ และทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ในปี พ.ศ. 2525

พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2533

ประวัติการขึ้นครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 

ในปี พ.ศ. 2559 รัชกาลที่ 9 หรือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2509 หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องสืบราชสมบัติต่อ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีบรมภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยตามพระสุบรรณบัฏ คือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พระองค์ทรงแสดงพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงราชาภิเษกสมรสกับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2562

พระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 ที่มีความโดดเด่นทางด้านทหาร และด้านการศึกษา

พระองค์ ทรงพระราชกรณียกิจทางด้านทหาร ตั้งแต่ยังเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงรับราชการทหารมาตลอด ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ปีพ.ศ. 2518 จึงขอร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาการการบิน รอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พระองค์เคยเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ และทรงชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนั้น

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป